DIY

Mae DIY yn golygu bod y cwsmer yn defnyddio'r deunyddiau crai i gwblhau cynnyrch ar ei ben ei hun. Gall y cynnyrch hwn fod yn anrheg iddo'i hun, yn anrheg i deulu neu ffrindiau. Mae'r anrheg a wnewch yn unigryw yn y byd, ac mae iddi ystyr arbennig. Mae anrhegion a wneir yn bersonol yn amrywiol, yn unigol, a hyd yn oed yn fwy nodedig. Mae dylunwyr yn integreiddio eu syniadau i roddion trwy wasanaethau wedi'u personoli DIY. Ar yr un pryd, bydd dylunwyr newydd yn cael profiad bythgofiadwy. Mae'r cysyniad o addasu personol yn diwallu anghenion gwahanol grwpiau defnyddwyr, gwahanol rywiau a gwahanol grwpiau oedran yn barhaus.